Home

Wij heten u van harte welkom op deze website van de NVA Noord-Brabant/Zeeland.

Wie zijn wij?

De NVA regio Noord-Brabant / Zeeland vertegenwoordigt ruim 2000 leden en is daarmee een van de grootste regio’s van Nederland.
Noord-Brabant / Zeeland heeft 10 Autisme Informatiecentra, de zogenaamde AIC’s. Daar staan onze ervaringsdeskundigen klaar om mensen met autisme en hun naasten de nodige ondersteuning te bieden. Hier kan iedereen vrijblijvend terecht voor informatie over autisme, voor contact met lotgenoten en themabijeenkomsten.

Het bestuur streeft ernaar om, met deze enthousiaste ervaringsdeskundigen en AIC coördinatoren, onze maatschappij wat autismevriendelijker te maken.

Voor onze diverse AIC’s kunnen wij altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Lijkt het je iets om bij ons vrijwilliger te worden, neem dan contact op met een AIC in de buurt, of stuur een mail naar onderstaande mail adressen.

Meer informatie over onze regio:

Els Brommet, voorzitter Noord Brabant via elsbrommet@nva-nb.nl

of via Richard de Witte, secretaris Noord Brabant via richarddewitte@nva-nb.nl

Beste lezer,

Op 2 november is er een persconferentie geweest waarin aanvullende maatregelen zijn aangekondigd.
Doordat wij te gast zijn in diverse locaties verspreid over de regio, hebben wij hierdoor nog geen zicht op wat de afgekondigde maatregelen exact zullen in gaan houden voor onze bezoekers. Wel staat vast dat er bij binnenkomst van de locatie een mondkapje gedragen zal moeten worden, tot aan de ruimte waar onze vrijwilligers zijn, en wordt er dringend geadviseerd om de 1,5 meter in acht te nemen. Of er gebruik gemaakt van de corona check app, of toegangstest zal worden, is aan de locatie zelf, daar hebben wij geen zeggenschap over. Controleer dit eventueel bij het AIC waar u naar toe wilt gaan.

Voor het aanmelden van de evenementen zal er voorlopig niets veranderen. Het aanmelden voor een inloopmoment is niet meer nodig, net als vòòr de coronacrisis. Het aanmelden voor de andere evenementen zoals een lotgenotencontact of een thema-ochtend of -avond blijft van kracht. Hiervoor moet u zich nog steeds blijven aanmelden.
Houdt onze website in de gaten voor het laatste nieuws, en om te zien welke evenementen er plaatsvinden in de regio.
Wij willen u er wederom op attenderen dat het bestuur, de AIC’s van de NVA Noord-Brabant/Zeeland de richtlijnen volgen van het RIVM die op dat moment gelden.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan het desbetreffende AIC of aan het bestuur van de NVA Noord-Brabant/Zeeland.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur en vrijwilligers van de NVA Noord-Brabant/Zeeland.

Wat is autisme?
Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar.
Een serie foto’s in plaats van een film. Hierdoor kost het veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt of bedoeld wordt. In deze onoverzichtelijke wereld zoek je natuurlijk structuur en veiligheid. Daardoor gedragen mensen met autisme zich soms anders en worden ze vaak niet begrepen door hun familie, klasgenoten of collega’s. Autisme is een onzichtbare handicap, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Autisme brengt ook sterke kanten met zich mee, zoals een goed oog voor detail en eerlijkheid. Met de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme gewoon naar school, werken, thuis of zelfstandig wonen en zinvolle relaties met anderen hebben.

Autisme kent vele gezichten.
Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Maar voor iedereen met autisme geldt dat het knap lastig is om te leven in een wereld die je niet begrijpt, en die jóu niet begrijpt. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme. www.autisme.nl Onder autisme verstaan we alle autisme spectrum stoornissen (ASS), zoals klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PDD-NOS en McDD.