Home

Wij heten u van harte welkom op deze website van de NVA Noord-Brabant.

Wie zijn wij?

De NVA regio Noord-Brabant vertegenwoordigt bijna 2000 leden en is daarmee een van de grootste regio’s van Nederland.
Noord-Brabant heeft 8 Autisme Informatiecentra, de zogenaamde AIC’s. Daar staan onze ervaringsdeskundigen klaar om mensen met autisme en hun naasten de nodige ondersteuning te bieden. Hier kan iedereen terecht voor informatie over autisme, voor contact met lotgenoten en themabijeenkomsten.

Het bestuur streeft ernaar om, met deze enthousiaste ervaringsdeskundigen en AIC coördinatoren, onze maatschappij wat autismevriendelijker te maken.

Skype met onze vrijwilligers

Het zijn lastige tijden voor iedereen. Je moet verplicht thuisblijven, onze AIC’s zijn voorlopig nog gesloten en niemand weet wanneer we weer open mogen om u te mogen ontvangen.
U heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om met het AIC te mailen, maar achter de schermen zijn we hard bezig om met de AIC’s op gezette tijden een Skypeverbinding op te zetten. Hier zijn we nog mee in de beginfase. De verwachting is dat het niet lang meer zal duren.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie en wanneer het desbetreffende AIC bereikbaar is op Skype.

Op deze manier hopen we toch met u in contact te blijven en u zo van advies te mogen voorzien.

Beste lezer,

Zoals u weet zijn de regelingen verder versoepeld, en dat is goed nieuws. In overleg met onze AIC’s hebben we besloten om per september weer op te gaan starten.

Omdat de zomervakantie ook voor de deur staat en wij de veiligheid van u en onze vrijwilligers vooropstellen. Dit lijkt ons voorlopig de beste optie.

Ook in september houden wij ons aan de door de RIVM opgelegde richtlijnen: we houden ons aan de 1,5 meter en bij verkoudheid, bij hoesten en/of koorts verzoeken wij u thuis te blijven. Dit houdt tevens in dat we per locatie maar een aantal mensen mogen toelaten.

Op onze website zullen de activiteiten per AIC weer bekend gemaakt worden zodra ze hun planning klaar hebben voor het najaar.

We hopen u weer in september te mogen begroeten bij een van onze AIC’s. Mocht u ondertussen vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij een van onze AIC’s of bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en vrijwilligers van NVA Noord-Brabant


Deel 1 van PO naar VO met autisme  (25 minuten)

https://youtu.be/Fn87U_i-T54

Deel 2 van PO naar VO met autisme (35 minuten)

https://youtu.be/Tw-EXHKUx0Y

Als ouders mij een mail sturen kunnen ze nog de volgende documenten ontvangen.

hannystoffelen@outlook.com

· Een “Op weg boekje” zodat ze hun kind d.m.v. dit boekje kunnen voorbereiden op de nieuwe school mocht de ambulant begeleider of de huidige school dit niet doen

· Een overzicht van VO competenties. Dit geeft inzage in wat er van de pubers wordt gevraagd als ze op het VO zitten

· TIps voor docenten als het gaat over pedagogisch klimaat, communicatie, gestructureerde leeromgeving en didactiek uit het boek: leerlingen met autisme in de klas

· Tips voor ouders: begeleiding in de thuissituatie

· Een voorbeeld van een periode planner

De handout met daarin verwijzingen naar boeken en trainingen

Wat is autisme?
Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar.
Een serie foto’s in plaats van een film. Hierdoor kost het veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt of bedoeld wordt. In deze onoverzichtelijke wereld zoek je natuurlijk structuur en veiligheid. Daardoor gedragen mensen met autisme zich soms anders en worden ze vaak niet begrepen door hun familie, klasgenoten of collega’s. Autisme is een onzichtbare handicap, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Autisme brengt ook sterke kanten met zich mee, zoals een goed oog voor detail en eerlijkheid. Met de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme gewoon naar school, werken, thuis of zelfstandig wonen en zinvolle relaties met anderen hebben.

Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Maar voor iedereen met autisme geldt dat het knap lastig is om te leven in een wereld die je niet begrijpt, en die jóu niet begrijpt. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme. www.autisme.nl Onder autisme verstaan we alle autisme spectrum stoornissen (ASS), zoals klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PDD-NOS en McDD.