Nederlandse Vereniging voor Autisme

Wij heten u van harte welkom op deze website van de NVA Noord-Brabant/Zeeland.

Wie zijn wij?

De NVA regio Noord-Brabant / Zeeland vertegenwoordigt ruim 2000 leden en is daarmee een van de grootste regio’s van Nederland.
Noord-Brabant / Zeeland heeft 10 Autisme Informatiecentra, de zogenaamde AIC’s. Daar staan onze ervaringsdeskundigen klaar om mensen met autisme en hun naasten de nodige ondersteuning te bieden. Hier kan iedereen vrijblijvend terecht voor informatie over autisme, voor contact met lotgenoten en themabijeenkomsten.

Het bestuur streeft ernaar om, met deze enthousiaste ervaringsdeskundigen en AIC coördinatoren, onze maatschappij wat autismevriendelijker te maken.

Voor onze diverse AIC’s kunnen wij altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Lijkt het je iets om bij ons vrijwilliger te worden, neem dan contact op met een AIC in de buurt, of stuur een mail naar onderstaande mail adressen.

Meer informatie over onze regio:

Els Brommet, voorzitter Noord Brabant via elsbrommet@nva-nb.nl

of via Richard de Witte, secretaris Noord Brabant via richarddewitte@nva-nb.nl

Voor een inloopmoment is aanmelden niet nodig, daar kunt u zonder afspraak terecht, maar voor alle overige activiteiten zoals, thema-ochtenden / -avonden, lotgenotencontacten geldt dat aanmelden verplicht is, net als voorheen.

Mochten er onverhoopt geen tickets meer zijn, dan kunt u zich opgeven voor de reservelijst. Als er plaats vrijkomt, dan nemen wij contact met u op.
We hopen dat we weer veel mensen mogen begroeten bij onze activiteiten in de regio.

Om deel te nemen aan onze activiteiten is een lidmaatschap van de NVA niet verplicht. Wij zijn er voor iedereen, en willen graag iedereen helpen. Wel zouden we het fijn vinden als u lid zou worden van de NVA. Door uw lidmaatschap kunnen we meer activiteiten gaan ontplooien. Voor meer informatie over het lidmaatschap, klik hier. Als u besluit om lid te worden, en u meldt zich aan via onze site (www.nva-nb.nl) krijgt u een dvd naar keuze.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en vrijwilligers van NVA Noord-Brabant / Zeeland

Wat is autisme?
Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar.
Een serie foto’s in plaats van een film. Hierdoor kost het veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt of bedoeld wordt. In deze onoverzichtelijke wereld zoek je natuurlijk structuur en veiligheid. Daardoor gedragen mensen met autisme zich soms anders en worden ze vaak niet begrepen door hun familie, klasgenoten of collega’s. Autisme is een onzichtbare handicap, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Autisme brengt ook sterke kanten met zich mee, zoals een goed oog voor detail en eerlijkheid. Met de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme gewoon naar school, werken, thuis of zelfstandig wonen en zinvolle relaties met anderen hebben.

Autisme kent vele gezichten.
Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Maar voor iedereen met autisme geldt dat het knap lastig is om te leven in een wereld die je niet begrijpt, en die jóu niet begrijpt. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme. www.autisme.nl Onder autisme verstaan we alle autisme spectrum stoornissen (ASS), zoals klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PDD-NOS en McDD.