AIC Bergen op Zoom: Inloopochtend

AIC BERGEN OP ZOOM

de inloopochtenden staan op iedere 3e woensdag van de maand.

21 juni 2017 wandeling voor ouderen met autisme

Dit delen