AIC Bergen op Zoom

Het Autisme Info Centrum (AIC) is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De kracht van het AIC ligt in het lotgenotencontact, het leren en delen van elkaars ervaringen en het zoeken naar hulp. Daarnaast kunt u er terecht voor informatie en documentatie.

AIC Bergen op Zoom gaat verhuizen!

AIC Begen op Zoom is verhuisd. U kunt ons vanaf deze maand vinden op de volgende locatie:

Gertrudishof recreatiezaal
Goudenbloemstraat 2
4611 RH Bergen op Zoom

Vanaf 12 juli zijn we elke 2e donderdag van de maand te vinden op bovenstaande locatie. We zullen hier ook tijdens de vakanties aanwezig zijn.
Om de locatie te bezoeken dient u op de bel te drukken “recreatieruimte”.

Vrijwilligers gezocht

Voor info klik hier

Inloopmomenten | Thema-avond | Lotgenotencontact

Locatie
Gertrudishof recreatiezaal
Goudenbloemstraat 2
4611 RH Bergen op Zoom

Inloopmomenten op donderdagen

AIC Bergen op Zoom gaat met ingang van 11 juli inloopavonden organiseren. Deze zullen op de zelfde plaats worden gehouden als voorheen. Het adres is:

Gertrudishof recreatiezaal
Goudenbloemstraat 2
4611 RH Bergen op Zoom

Om de locatie te bezoeken dient u op de bel te drukken “recreatieruimte”.

iedere 2de donderdag van de maand 19.00 – 21.00 uur
Tijdens schoolvakanties gesloten.

info volgt nog

Thema-avonden
info volgt nog

Lotgenotencontactochtenden
Wandelingen van 14.00-16.00 uur
vertrekpunt nog niet bekend
(indien adres nodig dan adres zie boven)
wandelingen klik hier
info volgt nog

In verband met de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus zijn de genoemde activiteiten onder voorbehoud!