AIC

Wat is het Autisme Info Centrum?

Het Autisme Info Centrum NVA is het informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme. Het is een vast onderdeel van de NVA en de centra worden bemand door een groep vrijwilligers.

Enkele van deze vrijwilligers werken ook mee aan de Informatie en advieslijn NVA ( tel.nr. 0900-288 47 63 ( € 0,05 p.m.)

Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn mensen met autisme en ouders of partners van mensen met autisme, ervaringsdeskundigen dus. Ze worden ondersteund door mensen van de NVA en MEE . De vrijwilligers krijgen allemaal een korte opleiding aan­geboden. In regelmatige bijeenkomsten kunnen de zaken die men tegenkomt als vrijwilliger bij het AIC, met elkaar worden besproken.
Dit onder begeleiding en met onder­steuning van hun coördinator.

Lotgenotencontact

De kracht en de eigenheid van het Autisme Info Centrum ligt in het lotgenotencontact: ouders en mensen met autisme kunnen leren van elkaars ervaringen bij hun aanpak thuis en bij hun zoektocht naar goede hulp.
Bovendien helpen zij elkaar bij het vinden van informatie.

Samenwerking

Het Autisme Info Centrum werkt heel nauw samen met de MEE. De vestigingen van MEE bieden onderdak en onder­steuning aan onze vrijwilligers, zodat het voor ons mogelijk is om in heel veel regio’s
steunpunten te hebben, waar u bij ons terecht kunt. Door deze samenwerking is aansluitend op de lotgenoteninformatie ook professionele informatie beschikbaar als dat gewenst is.
Wat biedt het Autisme Info Centrum?

Praten met lotgenoten

Het is mogelijk om tijdens de openingstijden bij het centrum binnen te lopen om met de aanwezige lotgenoten ervaringen uit te wisselen of aan hen vragen te stellen over zaken rond­om autisme. Voorbeelden van vragen zijn: “wat is autisme?”, “Mijn kind/man heeft waarschijnlijk autisme, wat moet ik nu doen?” of “Welke school zou goed zijn voor mijn kind?”, enzovoorts. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw vragen telefonisch of via e-mail te stellen.

Bron van informatie

Er is een mediatheek met onder andere boeken, brochures, artikelen en DVD’s en het centrum heeft een eigen internetsite. Op deze site wordt een grote hoeveelheid informatie geboden over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op autisme en welke hulp u kunt krijgen. Ook bij u in de regio. Daarnaast treft u op de site links aan naar andere websites
over autismerelevante onderwerpen. De meest gestelde vragen over autisme worden besproken en op de site geplaatst.
Als wij geen antwoord hebben…

Als de vrijwilligers van het Autisme Info Centrum niet direct een antwoord weten op de gestelde vraag zullen ze alle moeite doen om dat te vinden en het dan op een ander tijd­stip weer met u op pakken. Hiervoor kunnen wij terugvallen op de medewerkers van de NVA en MEE.