Folders

Folder Autipas

Als je autisme hebt, dan kun je vastlopen in situaties waarbij de spanning oploopt. Dat kan zich uiten in bijzonder gedrag dat vaak niet wordt begrepen. De Autipas zorgt voor begrip, verklaart dat gedrag en geeft zelfvertrouwen aan de gebruiker.

Open en download PDF

Folder Autisme bij peuters

Dit boekje is bedoeld om je meer inzicht te geven in wat het betekent om autisme/Asperger/PDD-NOS te hebben,
en hoe je daar als ouder mee kunt omgaan. Je vindt hierin onder andere ook boekentips en websites van organisaties die je verder kunnen helpen.

Open en download PDF

(Arabisch) Folder autisme bij peuters

Dit boekje is bedoeld om je meer inzicht te geven in wat het betekent om autisme/Asperger/PDD-NOS te hebben,
en hoe je daar als ouder mee kunt omgaan. Je vindt hierin onder andere ook boekentips en websites van organisaties die je verder kunnen helpen.

Open en download PDF

(Turks) Folder Autisme bij peuters

Dit boekje is bedoeld om je meer inzicht te geven in wat het betekent om autisme/Asperger/PDD-NOS te hebben,
en hoe je daar als ouder mee kunt omgaan. Je vindt hierin onder andere ook boekentips en websites van organisaties die je verder kunnen helpen.

Open en download PDF

Folder Autisme bij pubers

In dit boekje kun je lezen wat het betekent om autisme/Asperger/PDD-NOS te hebben, en hoe je daar mee kunt leren omgaan. Natuurlijk heb je dan alleen aan dit boekje niet genoeg. Daarom vind je op pagina 9 ook tips voor boeken en websites met meer informatie en verhalen van andere pubers met autisme.

Open en download PDF

(Turks) Folder Autisme bij pubers

In dit boekje kun je lezen wat het betekent om autisme/Asperger/PDD-NOS te hebben, en hoe je daar mee kunt leren omgaan. Natuurlijk heb je dan alleen aan dit boekje niet genoeg. Daarom vind je op pagina 9 ook tips voor boeken en websites met meer informatie en verhalen van andere pubers met autisme.

Open en download PDF

Folder Kinderen met autisme

Je leest dit boekje waarschijnlijk omdat je net zelf weet dat je een vorm van autisme hebt, of omdat iemand van je school of je ouders denken dat je misschien een vorm van autisme hebt. autisme hebt. Wat moet je daar nu mee, met zo’n diagnose? In dit boekje kun je lezen wat het eigenlijk betekent om autisme/Asperger/PDD-NOS te hebben.

Open en download PDF

Folder Kompas autisme bij volwassenen

Deze wegwijzer is ontwikkeld samen met mensen die zelf ook autisme hebben. Er komen onderwerpen en vragen aan bod die zij belangrijk vinden, en je vind er mogelijk antwoorden op vragen die ook jou bezighouden. De brochure is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van bewuste keuzes, waarbij rekening gehouden wordt met autisme.

Open en download PDF

Folder Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een belangenorganisatie voor mensen met autisme, hun partners, ouders, andere familieleden en belangstellenden. Onder autisme verstaan we alle autisme spectrum stoornissen (ASS), zoals klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PDD-NOS en McDD.

Open en download PDF

Folder NVA werkgevers

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is dé belangenvereniging voor mensen met autisme en iedereen die zich bij hen betrokken voelt. De vereniging beschikt over een schat aan informatie over autisme waar ook professionals hun voordeel mee kunnen doen. Op het gebied van autisme en werk zijn er diverse voorlichtingsproducten, die u als werkgever kunnen helpen om het beste uit úw werknemers met autisme te halen.

Open en download PDF

Folder NVA lidmaatschap

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is een belangenvereniging voor mensen met autisme, hun ouders, partners en andere naastbetrokkenen. Om te kunnen blijven werken aan meer begrip en kansen voor mensen met autisme, hebben we ook ú hard nodig!

Open en download PDF

Folder Ouderen met autisme

Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar ouderen met autisme en er is dus ook weinig over gepubliceerd.
Dit betekent dat wat we weten over autisme bij ouderen en ook hier beschrijven vooral gebaseerd is op ervaringen van mensen met autisme zelf, hun naasten en ervaren clinici.

Open en download PDF

Folder Wat is autisme

Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar. Een serie foto’s in plaats van een film. Hierdoor kost het veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt of bedoeld wordt.

Open en download PDF

Brochure Een diagnose autisme… en dan?

Heb je net als volwassene een diagnose autisme gekregen en vraag je je af wat je nu kunt doen? Deze brochure helpt je op weg met informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!”. De brochure geeft een beknopt overzicht van wat je zelf kunt doen en waar je professionele ondersteuning kunt vinden. Daarnaast geeft de brochure informatie over autisme en verwijst naar websites en organisaties die relevant voor je kunnen zijn.

Open en download PDF

Folder Praten over autisme

Vrijwilligers van de AIC’s helpen vanuit persoonlijke ervaring met autisme. We bieden advies, informatie en een luisterend oor onder het motto van ‘voor lotgenoten, door lotgenoten’.

Open en download PDF