Indigo Brabant: Cursus Omgaan met Autisme Breda

Deze cursus is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Indigo Brabant en MEE West-Brabant. De cursus heeft 7 bijeenkomsten voor ouders van volwassen kinderen met autisme en voor partners van mensen met autisme.
Het leren omgaan met autisme bestaat uit: leren wat autisme is, waardoor bepaald gedrag ontstaat en welke invloed je als naastbetrokkene zelf kunt hebben op het gedrag.

Eén van de belangrijkste factoren bij het leren omgaan met autisme is ook het leren omgaan met de eigen emoties en deze een plek geven.
Op het moment dat u als naastbetrokkene meer kennis en inzicht heeft in autisme en in uw eigen emoties, bent u meer ‘autisme de baas’. Dit zijn thema’s die in de cursus worden besproken.

Wilt u meer kennis krijgen over Autisme en hier beter mee om leren gaan?
Kom dan naar de cursus!
6 maart 2017
7 Maandagavonden: van 19.15 tot 21.15 uur
Teteringsedijk 11 in Breda

INFORMATIE EN AANMELDING
Indigo Brabant
Telefoon: 088 0165202 | E-mail: a.vandersluis@indigobrabant.nl

Dit delen