Lidmaatschap

De NVA komt op voor de belangen van kinderen met autisme en hun ouders, van mensen met autisme zelf, hun partners en familie.

Onze kernwoorden zijn: belangenbehartiging, ouderondersteuning, voorlichting, deskundigheidsbevordering, stimulering van onderzoek en kwaliteitsbewaking van de zorg. Wij maken ons sterk voor gelijke kansen voor mensen met autisme en proberen daarvoor ouders van kinderen met autisme en volwassenen die middelen te geven die hen steunen om voor hun belangen op te komen.

Onze organisatie is kritisch betrokken bij hulpverleningsactiviteiten. Wij hebben kwaliteitseisen geformuleerd die aan de hulpverlening gesteld kunnen worden. Deze kwaliteitseisen kunnen als leidraad dienen bij het zoeken naar een juiste school of instelling. Wij hebben contacten met instellingen en koepelorganisaties. Zo hebben wij ook een goed beeld van scholen en instellingen die iets voor autistische mensen kunnen betekenen. Onze organisatie stimuleert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van autisme.

Vergoeding lidmaatschap NVA door zorgverzekeraars
Een toenemend aantal zorgverzekeraars vergoedt de kosten voor het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie in hun aanvullende verzekering. Ook het lidmaatschap van de NVA komt hiervoor in aanmerking omdat de NVA is aangesloten bij het Landelijk Platform GGz (LPGGz).

Meer informatie over het lidmaatschap en aanmelden als lid van de NVA kan hier klik hier

Tijdschriften

De NVA is uitgever van twee tijdschriften. Engagement met Autisme is het ledenblad. Het wordt gratis aan de leden van de NVA toegestuurd.
Geïnteresseerden kunnen zich op dit tijdschrift abonneren.
Het Wetenschappelijk Tijdschrift is een tijdschrift waarin de laatste stand van zaken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, opsporing en behandeling van autisme worden beschreven. Dit tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Zowel leden als geïnteresseerden kunnen zich op dit tijdschrift abonneren.

Publicaties, boeken, video’s, DVD’s

De NVA heeft een uitgebreid pakket aan informatie over autisme.
Boeken, publicaties, video’s en DVD’s kunnen besteld worden via de website: www.autismeshop.com

Informatie- en Advieslijn

Voor vragen over autisme, voor tips, adviezen of gewoon een luisterend oor, is er de Informatie- en Advieslijn. Deze lijn wordt bemand door vrijwilligers die inhoudelijke vragen kunnen beantwoorden en veelal ervaringsdeskundig zijn.

Regionale afdelingen

Er zijn elf regionale afdelingen binnen de NVA. De regionale afdelingen worden bemand door vrijwilligers. Zij verzorgen onder andere het regionale (lotgenoten-)contact en organiseren regionale informatiedagen en –avonden.