NVA Zeeland

Wie zijn wij?

De NVA regio Zeeland vertegenwoordigt bijna 250 leden en is daarmee een van de kleinere regio’s van Nederland.
Desondanks proberen wij om regelmatig (lotgenoten) bijeenkomsten en / of thema-avonden te houden.

 

Er zijn reeds bestaande lotgenoten contactgroepen.

Voor meer info kunt u hiervoor contact opnemen met

Groep Terneuzen: Irma Meliefste via lotgenotenterneuzen@nva-zeeland.nl

Groep Middelburg: René Roose via lotgenotenmiddelburg@nva-zeeland.nl

 

NVA Regio Zeeland heeft momenteel geen bestuur. Het landelijk buro heeft aan het regiobestuur van Noord Brabant gevraagd om voorlopig deze bestuurstaken over te nemen.

Het bestuur wil de regio op termijn weer op eigen benen laten staan en is derhalve op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor verschillende taken.

Voor meer info kunt u mailen naar:

Els Brommet, voorzitter Noord Brabant via elsbrommet@nva-nb.nl

of via Richard de Witte, secretaris Noord Brabant via richarddewitte@nva-nb.nl

 

Wat is autisme?
Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar.
Een serie foto’s in plaats van een film. Hierdoor kost het veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt of bedoeld wordt. In deze onoverzichtelijke wereld zoek je natuurlijk structuur en veiligheid. Daardoor gedragen mensen met autisme zich soms anders en worden ze vaak niet begrepen door hun familie, klasgenoten of collega’s. Autisme is een onzichtbare handicap, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Autisme brengt ook sterke kanten met zich mee, zoals een goed oog voor detail en eerlijkheid. Met de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme gewoon naar school, werken, thuis of zelfstandig wonen en zinvolle relaties met anderen hebben.Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Maar voor iedereen met autisme geldt dat het knap lastig is om te leven in een wereld die je niet begrijpt, en die jóu niet begrijpt. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme. www.autisme.nl Onder autisme verstaan we alle autisme spectrum stoornissen (ASS), zoals klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PDD-NOS en McDD.

Verder hierbij de links naar Facebook en twitterpagina:

Facebook

https://www.facebook.com/nvazeeland

Twitter

@NvaZeeland

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief September 2019
Nieuwsbrief November 2019

Thema-avond