Opmaat Brabant

Patrick van Beurden
Manager

Opmaat Brabant

Organisatie voor jobcoaching, re-integratie en trajectbegeleiding.

Opmaat Brabant is een erkende jobcoach-, re-integratie- en begeleidingsorganisatie. Ons doel is om mensen met een arbeidsbeperking en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk. We ondersteunen je op een methodische wijze en verkleinen zo de afstand naar de arbeidsmarkt. Zo bieden we je de mogelijkheid om een werkend onderdeel te zijn én te blijven van de maatschappij.

Opmaat Brabant beschikt over uitgebreide kennis als het gaat om wet –en regelgeving. Dit zowel op het gebied van zorgindicaties vanuit de wet langdurige zorg, de WMO, de participatiewet als de Wajong. Dit combineren we met een goed zicht en contacten met de lokale arbeidsmarkt en uitgebreide kennis als het gaat om stoornissen en beperkingen. Op deze manier zijn we in staat een passend aanbod te kunnen doen richting zowel klant als opdrachtgever. Gezamenlijk geven we zo vorm aan het doel van optimale participatie.
Opmaat Brabant heeft momenteel 22 medewerkers die, met Breda, Tilburg en Best als uitvalsbasis, ongeveer 300 klanten ondersteunen in Noord-Brabant. Opmaat is een onderdeel van de Amarant Groep