Stumass film op jezelf

Op Je Zelf?

Een film presentatie met na afloop een plenair gedeelte met verschillende mensen in een panel die allen met dit fenomeen te maken hebben.

Na afloop van de film worden er vragen aan het panel gesteld en is het uiteraard ook mogelijk dat u zelf vragen stelt aan het panel. Op deze manier hoort u uit de ervaringsverhalen van de deelnemers van het panel wat het hen biedt om via deze weg te studeren om mensen te begeleiden tijdens hun studie.
Aan deze workshop werken mee: studenten hbo/mbo die begeleid wonen bij Stumass, begeleider van Stumass/ Capito, een ouder, etc.