Van PO naar VO met autisme

Deel 1 van PO naar VO met autisme  (25 minuten)

https://youtu.be/Fn87U_i-T54

Deel 2 van PO naar VO met autisme (35 minuten)

https://youtu.be/Tw-EXHKUx0Y

 

Als ouders mij een mail sturen kunnen ze nog de volgende documenten ontvangen.

hannystoffelen@outlook.com

· Een “Op weg boekje” zodat ze hun kind d.m.v. dit boekje kunnen voorbereiden op de nieuwe school mocht de ambulant begeleider of de huidige school dit niet doen

· Een overzicht van VO competenties. Dit geeft inzage in wat er van de pubers wordt gevraagd als ze op het VO zitten

· TIps voor docenten als het gaat over pedagogisch klimaat, communicatie, gestructureerde leeromgeving en didactiek uit het boek: leerlingen met autisme in de klas

· Tips voor ouders: begeleiding in de thuissituatie

· Een voorbeeld van een periode planner

De handout met daarin verwijzingen naar boeken en trainingen

Dit delen